Kontakte

Obecní veřejná knihovna v Kateřinicích
Kateřince 242
756 21 Ratiboř

Bibliothekarin:
Renata Gottwaldová
E-mail: knihovna@obeckaterinice.cz

:
: